Kurzovné (září - červen)

Při změně školního roku se může lišit

3 - 4 roky (Rozdělov)

1. pololetí září - leden
V ceně: členský příspěvěk klubu, registrační poplatek FISAF.cz, úrazové pojištění, kurzovné na 1. pololetí, tričko a deníček sportovce
3 000 Kč
2. pololetí únor - červen
V ceně: Kurzovné na 2. pololetí
3 000 Kč
Sourozenecká sleva
-10%

4 - 9 let (Amálka, Norská, Doksy)

Školní rok září - červen
V ceně: členský příspěvěk klubu, registrační poplatek FISAF.cz, úrazové pojištění, kurzovné, tričko a deníček sportovce
3 200 Kč
Sourozenecká sleva
-10%

Rezervační poplatek ve výši 500,-Kč je zahrnut v ceně kurzu a je nevratný.

Děti na startu

STORNO PODMÍNKY (4 - 9 let)

Cena kurzu: 3 200,- Kč
Rezervační poplatek ve výši 500,- Kč je zahrnut v ceně kurzu a je nevratný.

  • Cena kurzu je splatná dle podkladů k platbě, které obdrží zákonný zástupce na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 14 dnů ode dne zpracování on-line přihlášky.
  • Rezervační poplatek je zahrnutý v ceně kurzu, je nevratný a slouží SPORTKLUBU Kladno z.s. na pokrytí nákladů spojených s výrobou triček, notýsků a dalších pomůcek využívaných v průběhu kurzu.
  • V případě, že zákonný zástupce neuhradí fakturovanou částku ve splatnosti uvedené v podkladech k platbě, SPORTKLUB Kladno z.s. má nárok účtovat si 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  • V rámci kurzovného jsou účastníkovi poskytnuty 2 ukázkové hodiny, kdy je účastník (zákonný zástupce) oprávněn se rozhodnout, zda bude v kurzu pokračovat či nikoliv. V případě, že se rozhodne účastník (zákonný zástupce účastníka) po uplynutí 2 lekcí kurzu svojí účast ukončit, bude mu vrácena částka ve výši 2 700,-Kč, a to nejpozději do 14 dnů ode dne sdělení informace o ukončení SPORTKLUBU Kladno z.s.
  • V případě ukončení docházky v průběhu roku a za zameškané hodiny se zaplacené kurzovné nevrací.

Přihlásit dítě do kurzu

Nové děti přijímáme v období červen - srpen na nový školní rok.