Děti na startu (září - červen)

Přihlášky do kurzů: červen - srpen

Kdo jsou Děti na startu?

 • Celorepublikový projekt Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz
 • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
 • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
 • Více jak 232 středisek8 500 dětí po celé ČR, které se do projektu každoročně aktivně zapojují.
 • 22 středisek v Kladně a okolí s počtem více jak 1 100 dětí

Průběh tréninku: (docházka 1x týdně)

 • Společné rozcvičení všech dětí
 • Rozdělení dětí na 4 skupiny (dle počtu dětí), každá skupina má svého vlastního trenéra – forma kruhového tréninku
  • ATLETIKA
  • GYMNASTIKA
  • MÍČOVÉ DOVEDNOSTI
  • KOORDINACE A MOTORIKA
 • Společné ukončení hodiny

Více o naší činnosti

Hlavním pilířem činnosti Sportklubu je celonárodní projekt "Děti na startu", který je věnovaný dětem ve věku 4 - 9 let. Zahrnuje děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené i bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Cílem projektu je ve všech probudit radost z pohybu a ukotvit pravidelný pohyb do jejich běžného každodenního života. O tom, že je projekt úspěšný svědčí fakt, že v celkem 14 krajích ČR se v 252 zapojených střediscích pravidelně hýbe více než 10,5 tisíce dětí. Kurzy jsou zaměřené na všeobecnou pohybovou přípravu s rozvojem základní motoriky, obratnosti a rychlosti. Nejde zde o dosahování vysokých cílů, ani soutěžení mezi sebou. Děti hravou formou v kolektivu svých vrstevníků získávají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Přihlásit dítě do kurzu

Nové děti přijímáme v období červen - srpen na nový školní rok. 

„V rámci kurzů se děti seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze i civilizačním chorobám a získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k aktivnímu trávení volného času. Děti cvičí ve skupinách podle věku a svých aktuálních pohybových schopností a dovedností. Trenéři je v hodinách pozitivně motivují a záměrně mezi nimi potlačují prvky vzájemného soutěžení. Cvičí se podle speciálně vytvořené metodiky, aby se děti naučily všechny důležité pohybové dovednosti. Dostane se jim tak základů gymnastiky, atletiky i míčových her."

DESATERO Dětí na startu:

1.Nikoho neporovnáváme
2.Při cvičení, u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry
3.Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované
4.Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví
5.Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se
6.Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost
7.Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
8.Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
9.Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
10.Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu
 • Aby nedocházelo k snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany trenérů, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření.
 • Tomu odpovídá i hodnocení/testování dětí, která umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace.

Proč všeobecná sportovní příprava?

Zdravotní stav populace

protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje

Chybí všeobecná příprava

protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti

Předčasná specializace

protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky

Jednostranné zaměření

protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty

Strach z neúspěchu

protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres

Vyloučení dětí z kolektivu

protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu
Kladenské sportovní kluby

Aerobik

od 6 let
Specializovaný trénink sportovního a fitness aerobiku. Cvičení je vhodné pro dívky i chlapce, které baví hudba a tanec.

Florbal

od 6 let
Není nic lepšího, než se stát součástí týmu. Děti se spolu učí zodpovědnosti, důvěře a spolupráci - zkušenostem, které jim vydrží po celý život.

Tenis

od 6 let
Specializovaný trénink tenisu. Hra rozvíjí nejenom fyzickou kondici, ale i taktické myšlení, schopnost soustředění a vnitřní vyrovnanost.

Přihlásit dítě do kurzu

Nové děti přijímáme v období červen - srpen na nový školní rok. 

Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.