Děti na startu (září - červen)

Máme pro vás skvělou zprávu! Český svaz aerobiku a fitness spustil úžasný projekt, který se jmenuje Děti na startu a je určený pro všechny děti ve věku od 4 do 9 let. Ano, slyšíte správně, to znamená, že i ty nejmenší mohou být součástí tohoto skvělého projektu!

A co je na tom nejlepší? Projekt je určený pro všechny děti, bez ohledu na jejich postavu nebo talent. Ano, slyšíte správně, i ty s nadváhou nebo obézní mohou být součástí tohoto projektu! Ať už jsi štíhlý nebo plnější, tady máš své místo.

Projekt se koná ve 42 střediscích v Kladně a okolí a už teď se těšíme na více než 1 300 dětí! Tak co ještě váháš? Přijď se k nám přidat a užij si spoustu zábavy a pohybu!

Kdo jsou Děti na startu?

 • Celorepublikový projekt Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz
 • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let. (nově již od 3 let)
 • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
 • Více jak 224 sportovišť 6 500 dětí po celé ČR, které se do projektu každoročně aktivně zapojují.
 • 42 středisek v Kladně a okolí s počtem více jak 1 300 dětí

Průběh tréninku: (docházka 1x týdně)

 • Společné rozcvičení všech dětí
 • Rozdělení dětí na 4 skupiny (dle počtu dětí), každá skupina má svého vlastního trenéra – forma kruhového tréninku
  • ATLETIKA
  • GYMNASTIKA
  • MÍČOVÉ DOVEDNOSTI
  • KOORDINACE A MOTORIKA
 • Společné ukončení hodiny

Více o naší činnosti

Hlavním pilířem činnosti Sportklubu je celonárodní projekt "Děti na startu", který je věnovaný dětem ve věku 4 - 9 let. Zahrnuje děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené i bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Cílem projektu je ve všech probudit radost z pohybu a ukotvit pravidelný pohyb do jejich běžného každodenního života. O tom, že je projekt úspěšný svědčí fakt, že v celkem 14 krajích ČR se pravidelně hýbe více než 10,5 tisíce dětí. Kurzy jsou zaměřené na všeobecnou pohybovou přípravu s rozvojem základní motoriky, obratnosti a rychlosti. Nejde zde o dosahování vysokých cílů, ani soutěžení mezi sebou. Děti hravou formou v kolektivu svých vrstevníků získávají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Přihlásit dítě do kurzu

Nové děti přijímáme v období červen - srpen na nový školní rok. 

„V rámci kurzů se děti seznámí s aktivním životním stylem jako účinnou prevencí proti nadváze i civilizačním chorobám a získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k aktivnímu trávení volného času. Děti cvičí ve skupinách podle věku a svých aktuálních pohybových schopností a dovedností. Trenéři je v hodinách pozitivně motivují a záměrně mezi nimi potlačují prvky vzájemného soutěžení. Cvičí se podle speciálně vytvořené metodiky, aby se děti naučily všechny důležité pohybové dovednosti. Dostane se jim tak základů gymnastiky, atletiky i míčových her."

DESATERO Dětí na startu:

1.Nikoho neporovnáváme
2.Při cvičení, u her nikdo nevypadává – každý se vždy vrací do hry
3.Určeno pro všechny děti: šikovné – nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované
4.Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví
5.Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu – normální je sportovat a hýbat se
6.Chceme zabránit předčasné specializaci dětí – rozvíjíme všestrannost
7.Správná životospráva – jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
8.Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
9.Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
10.Poradíme s výběrem sportovní aktivity – dalším případným zařazením ve sportovním oddílu
 • Aby nedocházelo k snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany trenérů, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření.
 • Tomu odpovídá i hodnocení/testování dětí, která umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Proč všeobecná sportovní příprava?

Zdravotní stav populace

protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje

Chybí všeobecná příprava

protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti

Předčasná specializace

protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky

Jednostranné zaměření

protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty

Strach z neúspěchu

protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres

Vyloučení dětí z kolektivu

protože orientace na výkon rozděluje děti na “lepší a horší”, čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu

Přihlásit dítě do kurzu

Nové děti přijímáme v období červen - srpen na nový školní rok. 

Kontaktujte nás:

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.