A jak se cvičí v Doksech?

Na naší škole je projekt DNS realizován formou bezplatného kroužku pro děti od 2. do 4. ročníku. Vzhledem k počtu trenérů a provozu sportovní haly jsme schopni zajistit cvičení pro maximálně 30 dětí jednou za týden. DNS cvičení je velmi oblíbené. Velice si vážíme metodické podpory a zajištění pomůcek. Organizace školení v rámci projektu je vždy na vysoké úrovni. Témata jsou šitá na míru a účastníci školení se mohou aktivně zapojovat a vše vyzkoušet „na vlastní kůži“. Jako velmi přínosnou hodnotíme i spolupráci s panem Suchánkem a veškerou podporu a informace v oblasti zdravé výživy. Děti absolvovaly měření tělesného složení a vařily zdravé svačiny – v obou případech se jedná o aktivity s velkou vzdělávací hodnotu jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. 

sdělila Milena Humlová
Komentáře