Děkujeme za celoroční spolupráci

Rádi bychom Vám sdělili jaký byl rok 2018 v našem klubu:
1/ Začali jsme 5. rok realizace projektu Děti na startu
2/ Na konci roku 2018 máme 17 středisek v rámci Kladna a okolí
3/ Pravidelně sportuje 1012 dětí (55% jsou chlapci)
4/ Máme nejvyšší počet sportujících dětí z celé ČR v rámci DNS
5/ Máme 67 kvalifikovaných trenérů zapojených v projektu DNS
6/ Máme od Vás rodičů velkou podporu a pozitivní zpětnou vazbu
7/ Máme spokojené děti, které tato forma pohybové aktivity baví
8/ Máme zlepšené výsledky při měření tělesného složení dětí
9/ Máme nové kontakty na sportovní kluby, které se chtějí zapojit
10/ Máme velkou radost z toho, že se děti zlepšují a získávají pozitivní vztah ke sportu

Přejeme Vám úspěšný start do nového roku a těšíme se na děti opět v týdnu od 7. 1. 2019

Děkujeme za celoroční spolupráci 
Tým Sportklubu Kladno

Komentáře