Děti na startu: Mateřská škola a Základní škola Vodárenská 2116 Kladno

Nabízíme Děti na startu jako zájmový kroužek pro školní děti 1.-3. ročníku, děti jsou rozděleny podle věku na dvě skupiny. Na tréninky k nám dochází pravidelně i trenér klubu Kanonýrů Kladno. Kroužek probíhá pravidelně každou středu od 13,30 – 15,30 hod v tělocvičně naší školy. Každoročně máme o Děti na startu velký zájem.

V mateřské škole jsou pravidelně zapojeny všechny děti, tréninky probíhají každý čtvrtek. Děti jsou i zde rozděleny podle věku na skupiny.

Lenka Pavlíková, Jana Šourková, Jovana Skrčená, Lucie Zehlerová, Lenka Košnářová – ZŠ a Iva Hromníková, Karolína Rottová – MŠ

Počet dětí v ZŠ: 82 a 43 v MŠ

Komentáře