Děti na startu: MŠ Vašatova Kladno

Ve školním roce 2021-2022 pokračujeme již čtvrtým rokem ve cvičení DNS. Naší aktivitu nám překazil Covid-19, ale po uvolnění opatření se již plně věnujeme pohybovým aktivitám, které děti moc baví. Je důležité si vše vyzkoušet a někdy překonat strach. Nejraději mají děti překážkovou dráhu a cvičení s různým náčiním. Scházíme se každou středu a ke cvičení využíváme třídy a areál zahrady v naší MŠ.

Trenéři: Marcela Frýdlová,Miloslava Červená a Michaela Nodlová

Počet zapsaných dětí: 25

Komentáře