Děti na startu: ZŠ Strakonice

Na naší škole se ještě před začátkem školního roku 2021/2022 rozhodlo o možnosti zapojení našich, zejména „prvostupňových“ žáků, do projektu „DĚTI NA STARTU“, jimž je primárně určen.  Tento celorepublikový projekt je zaštítěn Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz. a umožňuje VŠEM dětem od 4 do 10 let po celé České republice už několik let cvičit s radostí a bez stresu z výkonů. Děti tak mají příležitost rozvíjet jejich základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu a získat základ pro další pohybovou a sportovní činnost i celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Zrod střediska „DĚTÍ NA STARTU“ na naší škole a zajištění odborného proškolení trenérů i instruktorů bylo tedy prvořadým úkolem, jenž byl splněn prostřednictvím SPORTKLUBU KLADNO, Z.S. a díky vydatné spolupráci vedení naší školy, navíc se podařilo získat dotaci od Národní sportovní agentury z výzvy „Podpora činnosti sportovních trenérů na MŠ a ZŠ 2021“.

Pod vedením patřičně proškolených trenérek z řad učitelek a vychovatelek naší školy tak mohou probíhat tréninky v souladu se všemi „předepsanými“ projektovými pravidly v nově založeném středisku „DĚTÍ NA STARTU“, přičemž do sportovních aktivit se nám podařilo zapojit 88 žáků a žákyň, naše děti se tak prostřednictvím pohybu a sportovních aktivit mohou lépe rozvíjet i radovat z pohybu i díky nově získaným pomůckám, které nás inspirují a s radostí je hojně využíváme, přičemž v započaté sportovní činnosti budeme pokračovat.

Za všechny naše malé sportovce DĚKUJEME všem, kteří „DĚTI NA STARTU“ uvedli v život na naší škole, zejména pak vedení NAŠÍ ŠKOLY, vedení SPORTKLUBU KLADNORODIČŮM.

Komentáře