Přihlášky do kurzů Děti na startu budou spuštěny 1. 6. pro nové zájemce!

Do projektu lze zapojit vyškolené pedagogy

Cílem práce trenéra (u specializované přípravy) by mělo být dovést závodníky do dospělé kategorie. Nezřídka závodnicí ztrácejí motivaci již v juniorské kategorii. „Což není dobře. Mnohdy již mají také zdravotní komplikace.“

sdělila Jitka Literová

Podle Literové není problém do projektu zapojit vyškolené pedagogy, kteří pracují s dětmi přímo ve školách, a to i za pomoci odborných trenérů z různých sportovních klubů, kteří s Dětmi na startu aktivně a rádi spolupracují (tenis, badminton, aerobik, krasobruslení, … nově projevila zájem florbalová akademie a zapojuje se také atletika).

„Problémem jsou sportovní prostory a také finance. Více by se měl zapojit i stát a potažmo zdravotní pojišťovny (příspěvky na sportovní činnost, rehabilitace, …).“

Komentáře