Má to smysl – obrovský smysl!

„Má to smysl – obrovský smysl!“ Vyjadřuje svůj přímý názor Šárka Eisová ze střediska v Základní škole Kladno, C. Boudy 1188, kde projekt zaštiťují v rámci školní družiny již od jeho samotného počátku.

„Primárně nabízíme tuto aktivitu rodičům všech prvňáčků, kteří družinu navštěvují, a poté těm starším dětem. Zájem ze strany dětí a rodičů je vyšší, než co jsme schopni zajistit. Chuť je, vyškolit trenérky či vychovatelky není problém, v tom nám strašně moc pomáhá aktivita a vstřícnost paní Jitky Literové, která pro nás projekt vlastně „objevila“, ale chybí prostorová kapacita, což je veliký problém školních tělocvičen. Za svoji dlouhodobou kariéru ve školství (tělesná výchova) jsem se v rámci pohybových aktivit a sportování dětí ještě nesetkala s tak smysluplným projektem, jako jsou právě Děti na startu. Oceňuji seznamování dětí s pohybem zdravým a prospěšným, jejich motivovanost, důraz na sportovní všestrannost, nesoutěžní prostředí, využití prováděných aktivit pro všechny typy dětí – zdatné by mělo být totiž i obézní či nešikovné dítě a také takové, které třeba nemá jinde než v tomto prostředí, například z důvodu rodinné situace, možnost zkusit si pohybové aktivity s náčiním, pomůckami, na nářadí. Ze všeho nejsmysluplnější je dbát, a to DNS naprosto naplňují, na zdravotně orientovanou zdatnost! Profesně mě to nabilo novou neuvěřitelnou energií. O spoustě věcí, co by se mělo udělat, se totiž ve školství často mluví, ale máloco se pak ve skutečnosti realizuje. Děti to chytlo! Chtějí pokračovat i ty starší, ale my nemáme kde – nejsou volné prostory. Chybí hřiště, na opravu a modernizaci tělocvičen nejsou peníze. Sportovní pomůcky jsou nedostatečné. Jsme proto moc rádi, že v rámci spolupráce se Sportklubem Kladno používáme jejich pomůcky – navíc je nemusíme uskladňovat, vést v inventáři a ač se to nezdá, tak to jsou všechno věci, které nám opravdu hodně pomohou a usnadní naši práci. Z profesní komunity mě oslovují v rámci republiky kolegové a ptají se na tuto aktivitu, projevují o projekt zájem a ptají se nás na naše zkušenosti. Velikou oporou je nám také naše paní ředitelka Ing. Zuzana Chvojková. To ona podpořila projekt při jeho vzniku, umožnila nám nechat (na náklady Sportklubu) vyškolit vychovatelky z družiny, které mají tuto aktivitu v rámci svého úvazku. Celé věci plně věřila a „šla“ do toho. Zajímavé a potěšující také je, že mezi vyškolenými externími trenérkami (opět zajištěno ze strany Sportklubu Kladno), které nám pomáhají, mám své bývalé žákyně. Vrací se k nám a vedou nám tady malé děti. Plně nás na škole v oblasti pohybových aktivit podporuje i Spolek rodičů desítka, protože chápe jejich potřebnost a rodiče sami tyto aktivity ve škole pro děti vyhledávají a jsou za ně velmi vděční. Na hodinách Dětí na startu máme pod dozorem na jednom stanovišti zhruba osm dětí. Ideální by byl ovšem počet nižší – třeba šest dětí na jedno stanoviště. Malé děti totiž nevydrží dlouho čekat, než na ně znovu přijde řada. A pak právě třeba pochopíte, že v rámci hodiny tělocviku, kdy má jedna osoba na starost 30 dětí, nemůžou děti dostat to, co by bylo zapotřebí.“

Komentáře