Představíme projekt školám, které se ještě nezapojily.

V současné době bude Jitka Literová představovat projekt těm školám, které se ještě nezapojily. Rodiče, jejichž děti nastupují do škol a už Děti na startu navštěvovaly třeba ve školkách, mají totiž velký zájem umístit své dítě právě tam, kde se v této aktivitě pokračuje.

„Máme s jednotlivými středisky uzavřené dohody o spolupráci, pomáháme jim s externími trenéry, kterým proplácíme jejich práci, zařizujeme školení, informujeme o novinkách, zajišťujeme dodávky sportovního oblečení a pomůcek pro děti (notýsky, svačinové boxy, talířky. Velkou položku tvoří poskytování sportovních pomůcek, za které jsou školy obzvláště rády. V některých školách nemají základní vybavení – švihadla, míče, žíněnky. Mají na učebnice, ale nemají na vybavení tělocvičen. Snažíme se tak pomoct školám, které se do projektu zapojí, i s vybavením,“

vysvětluje Jitka Literová.
Komentáře