Zeptali jsme se rodičů dětí, které jsou nebo byly zapojené do projektu Děti na startu. Jak to celé dopadlo?

chlapec cvičí s volejbalovým míčem

Dotazovali jsme se rodičů, kteří u nás měli Dítě na startu. Někdo z nich už dávno odešel a někdo naopak u nás ještě cvičí. Dle grafu odpovídali rodiče v poměru 45% ku 55%

Jaký sport děti navštěvují po ukončení kurzu DNS?

Zde se jedná o sporty, které děti navštěvují současně s tréninky Děti na startu

Mohl by Vás zajímat článek: Přimějte je k pohybu, aby byly zdravé

Předškoláci ve věku 3–5 let by se měli spontánně pohybovat 3–4 hodiny denně a k tomu mít minimálně jednu hodinu řízené aktivity. Školáci by měli mít aspoň hodinu neřízené pohybové aktivity každý den a k tomu 3–4× týdně ještě hodinu řízené aktivity…

Máme opravdu velkou radost, že 85% dětí, které prošly naším projektem opravdu u sportu zůstávají a dále se sportu věnují.

Z jakého důvodu Vaše dítě přestalo sportovat?

V 90% děti přestaly sportovat, protože se kvůli Covid-19 přerušily tréninky.

Díky absolvování kurzu DNS děti poznají, jaké aktivity je baví a co jim opravdu jde. Rodiče tak mají zpětnou Vazbu při pořádání ukázkových hodin, kde dítě při tréninku mohou aktivně sledovat.

Dle dotazníku děti navštěvují projekt DNS převážně dva roky. Doporučené jsou alespoň 3.

Jak můžete vidět dle grafu výše, děti do projektu Děti na startu nejčastěji nastupují ve 4 letech, který je doporučený nejnižší věk dítěte pro nástup do projektu.

Dle znázorněného grafu výše, byly všechny děti po absolvování projektu Děti na startu pozitivně hodnoceny na základě získaných pohybových schopností před nástupem do specializovaného klubu. Tato skutečnost je velmi pozitivní vzhledem k rychlejšímu zařazení dětí do týmů v jednotlivých klubech, protože již mají dostatečné základy a mohou rozvíjet další aktivity a navazovat na získané základy.

Komentáře