Přihlášky do kurzů Děti na startu budou spuštěny 1. 6. pro nové zájemce!

Zrod střediska „DĚTÍ NA STARTU“ na Základní škole ve Strakonicích

Na naší škole se ještě před začátkem školního roku 2021/2022 rozhodlo o možnosti zapojení našich, zejména „prvostupňových“ žáků, do projektu „DĚTI NA STARTU“, jimž je primárně určen.  Tento celorepublikový projekt je zaštítěn Českým svazem aerobiku a fitness FISAF.cz. a umožňuje VŠEM dětem od 4 do 9 let po celé České republice už několik let cvičit s radostí a bez stresu z výkonů. Děti tak mají příležitost rozvíjet jejich základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu a získat základ pro další pohybovou a sportovní činnost i celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času.

Zrod střediska „DĚTÍ NA STARTU“ na naší škole a zajištění odborného proškolení trenérů i instruktorů bylo tedy prvořadým úkolem, jenž byl splněn prostřednictvím SPORTKLUBU KLADNO, Z.S. a díky vydatné spolupráci vedení naší školy, navíc se podařilo získat dotaci od Národní sportovní agentury z výzvy „Podpora činnosti sportovních trenérů na MŠ a ZŠ 2021“.

Pod vedením patřičně proškolených trenérek z řad učitelek a vychovatelek naší školy tak mohou probíhat tréninky v souladu se všemi „předepsanými“ projektovými pravidly v nově založeném středisku „DĚTÍ NA STARTU“, přičemž do sportovních aktivit se nám podařilo zapojit 84 žáků a žákyň, naše děti se tak prostřednictvím pohybu a sportovních aktivit mohou lépe rozvíjet i radovat z pohybu i díky nově získaným pomůckám.

Naše nové sportovní aktivity byly odprezentovány v průběhu „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CHELČICKÉHO 555“ při oslavách 90 let ZŠ F.L. Čelakovského, Strakonice ve dnech 22. a 23. října 2021 s velmi pozitivními ohlasy nejen od budoucích žáků ale i jejich rodičů či příbuzných.

Za všechny naše malé sportovce DĚKUJEME všem, kteří „DĚTI NA STARTU“ uvedli v život na naší škole, zejména pak vedení NAŠÍ ŠKOLY, vedení SPORTKLUBU KLADNO i RODIČŮM.

Mgr. Jitka Miglová

Ukázky ze cvičení s trenérkou Mgr. Jitkou Miglovou

Ukázky ze cvičení s trenérkou Mgr. Lenkou Eyblovou

Ukázky ze cvičení s trenérkou Bc. Alenou Kylbergerovou

Ukázky ze cvičení s trenérkou Evou Hurychovou – 1. a 2. třída

Ukázky ze cvičení s trenérkou Evou Hurychovou – 3. a 4. třída

Text: Mgr. Jitka Miglová
Fotografie: Silvie Kristková, Mgr. Eva Hurychová, Mgr. Lenka Eyblová, Bic. Alena Kylbergerová
Grafická úprava: Silvie Kristková

Komentáře