Proč je u dětí důležité rozvíjet všestrannost?

Rozvíjení všestrannosti u dětí je důležité z několika důvodů: 1. Celkový rozvoj: Všestranný rozvoj zahrnuje různé oblasti, jako jsou fyzické, emocionální, sociální a intelektuální dovednosti. Když se děti učí a rozvíjejí v těchto oblastech, podporuje to jejich celkový růst a rozvoj. 2. Budování sebedůvěry: Když děti rozvíjejí své dovednosti a talenty ve více oblastech, zvyšuje se jejich sebedůvěra. Tato sebedůvěra jim pomáhá...

Celý článek

Proč zapojit dítě do projektu Děti na startu?

Zapojení dítěte do projektu Děti na startu má několik výhod a přínosů, jak pro dítě, tak i pro jeho rodinu a širší komunitu. Některé z hlavních důvodů zahrnují: 1. Rozvoj fyzických dovedností: Projekt Děti na startu nabízí mnoho sportovních aktivit a her, které pomáhají dětem rozvíjet své fyzické schopnosti, jako je koordinace, síla, vytrvalost a flexibilita. 2. Zlepšení sociálních dovedností: Děti se v rámci projektu...

Celý článek

Rozhovor: Kruhové tréninky pro děti v rámci projektu Děti na startu

Celorepublikový projekt Děti na startu je projekt všeobecné pohybové přípravy dětí ve věku 4-9 let, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. Cvičení probíhá jako kruhový trénink, a to na čtyřech stanovištích, na nichž děti trénují atletiku, gymnastiku, míčové dovednosti a motorická cvičení. Stanoviště lze během školního roku upravovat a zaměňovat za různé sportovní disciplíny, tak aby si děti mohly...

Celý článek

Aerobik i Sportklub Jitky Literové měly třicítku. Přály všechny kladenské kluby

Nedávno vznikla na Sletišti parádní věc, Zeď slávy kladenského sportu. Její nejelegantnější místo je vyhrazeno právem kladenskému aerobiku. Fenoménu, který ve městě zapustil kořeny přesně před třiceti lety a spousta dětí, ale dnes už také žen a mužů, jím prošla a ráda na něj vzpomíná. Lidí, kteří se o aerobik v Kladně starali či starají, je spousta, ale jednu osobu, která byla...

Celý článek

S míčovými hrami začněte už ve dvou letech

Sport by měl pro děti znamenat hlavně radost z pohybu a osvojení si některých pohybových základů. Začít tedy můžete ve velmi útlém věku, chvalte děti i za malé pokroky a za snahu. Kdy začít? Co nejdřív Děti jsou na míčové hry připraveny dřív, než si většina rodičů myslí. Jakmile se u nich začne vyvíjet koordinace pohybů a začnou se více orientovat v prostoru,...

Celý článek

Děti na startu: MŠ Vašatova Kladno

Ve školním roce 2021-2022 pokračujeme již čtvrtým rokem ve cvičení DNS. Naší aktivitu nám překazil Covid-19, ale po uvolnění opatření se již plně věnujeme pohybovým aktivitám, které děti moc baví. Je důležité si vše vyzkoušet a někdy překonat strach. Nejraději mají děti překážkovou dráhu a cvičení s různým náčiním. Scházíme se každou středu a ke cvičení využíváme třídy a areál zahrady...

Celý článek

Děti na startu: ZŠ a MŠ Pod Budčí v Zákolanech

Projekt Děti na startu nás i děti zde v Základní škole a Mateřské škola Pod Budčí v Zákolanech moc baví. Děti se těší na každé cvičení. Mohou vyzkoušet nové pomůcky i aktivity a utváří si pozitivní vztah ke sportu. (Natálie Hanzlíková)

Celý článek

Děti na startu: ZŠ Buštěhrad

„Projekt je u nás v Buštěhradu skvěle rozjetý a děti o něj mají velký zájem. Máme ve skupině děti 1. a 2. třídy, celkem cca 50 dětí. Všechny trenérky jsme vyškolené a nadále se snažíme v této oblasti vzdělávat. U dětí je vidět radost z pohybu a jsou patrné i pokroky ve fyzické zdatnosti. Hodinu začínáme vždy zábavnou rozcvičkou, následuje tanec na naši týmovou písničku, kterou všichni...

Celý článek

Děti na startu: 1. a 2. třídy ZŠ Nučice

Informace o Vašem středisku: Děti na startu 1. a 2. třídy v Nučicích začali v lednu 2022. V současné době máme v programu 33 dětí a 2 stálé trenéry Evu Brožíkovou a Michaelu Brožovou. Vypomáhá nám Radka Dzian. Scházíme se jedenkrát týdně v hale SK Nučice. Do budoucna budeme o spolupráci žádat sportovní spolky v obci, aby si děti zkusily i jiné sporty v rámci Dětí na startu. Jsme vděční za tuto...

Celý článek

Děti na startu: ZŠ Koleč

Informace o Vašem středisku: naši školu navštěvuje 30 žáků, kroužek je určen pro každého z nich. Máme k dispozici velkou tělocvičnu, vybavenou různým nářadím a sportovními pomůckami. Děti rády sportují, soutěží, baví se. Jména aktivních trenérů: Lucie Plachá Počet zapojených dětí: 24

Celý článek